เพราะแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ดี ช่วยเพิ่มยอดขายได้จริง!

งานวิจัยจาก Westrock ในปี 2016 นั้นแสดงให้เห็นว่ากว่า 66% ของลูกค้าใหม่นั้นเลือกหยิบและซื้อสินค้าที่มี “แบบกล่องบรรจุภัณฑ์” […]

Read More