Korprinting

มาดู 5 ข้อสำคัญที่มีในตัวอย่างโบรชัวร์และแผ่นพับที่ดี

แผ่นพับ เป็นอีกหนึ่งประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ยอดนิยมในงานด้านการตลาดมาอย่างยาวนาน และยังคงมีประสิทธิภาพด้านการสื่อสารที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง สำหรับคนที่สนใจและอยากจัดพิมพ์แผ่นพับที่ดีและตอบโจทย์ ในบทความนี้จะพาไปรู้จักกับขนาดแผ่นพับยอดนิยม และข้อแนะนำการจัดทำสื่อแผ่นพับที่ดีว่าเป็นอย่างไร

รู้จักแผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ด้านการตลาดที่ยังคงนิยมเสมอมา

แผ่นพับ (Pamphlet) คือ สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษแผ่นเดียว สามารถพับได้หลากหลายรูปแบบ และพิมพ์ข้อความ/ใส่ภาพประกอบ เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้สะดวก ส่งผลให้ความนิยมในการใช้แผ่นพับในปัจจุบันยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ

สำหรับข้อดีของการใช้แผ่นพับในการเป็นสื่อการตลาด คือเรื่องของขนาดของแผ่นกระดาษที่มีอยู่หลายรูปแบบ แต่ละแบบมีขนาดเล็ก พกพาสะดวก ทำให้ผู้อ่านสามารถหยิบขึ้นมาอ่านได้ตลอดเวลารวมถึงมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี สามารถวางไว้ตามจุดต่าง ๆ ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณหน้าร้าน บูทแสดงสินค้า และงานอิเวนต์ หรือนำไปแจกจ่ายได้หลายช่องทาง วางตามจุดประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้ตามต้องการ จึงเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ประกอบการที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบกว้างได้

ขนาดแผ่นพับยอดนิยม

ขนาดแผ่นพับสำหรับงานด้านการตลาด สามารถเลือกได้จากขนาดกระดาษ A1 – A7 ซึ่งเป็นขนาดกระดาษมาตรฐานสากลที่ได้รับความนิยมทั่วโลก กำหนดโดยมาตรฐาน ISO 216 ซึ่งแต่ละขนาดจะมีอัตราส่วนที่สัมพันธ์กัน โดยเริ่มที่กระดาษ A0 มีขนาดพื้นที่เท่ากับ 1 ตารางเมตร เมื่อแบ่งครึ่งจะได้ขนาด A1 เมื่อแบ่งครึ่งอีกจะได้ขนาด A2 และไล่ลำดับไปเรื่อย ๆ จนถึงขนาด A7 โดยแต่ละขนาดมีรายละเอียดดังนี้

 • A0: กว้าง 841 x ยาว 1,189 มิลลิเมตร
 • A1: กว้าง 594 x ยาว 841 มิลลิเมตร
 • A2: กว้าง 420 x ยาว 594 มิลลิเมตร
 • A3: กว้าง 297 x ยาว 420 มิลลิเมตร
 • A4: กว้าง 210 x ยาว 297 มิลลิเมตร
 • A5: กว้าง 148 x ยาว 210 มิลลิเมตร
 • A6: กว้าง 105 x ยาว 148 มิลลิเมตร
 • A7: กว้าง 74 x ยาว 105 มิลลิเมตร
รายละเอียดขนาดของแผ่นพับ

ขนาดกระดาษ A4 เป็นขนาดกระดาษที่ได้รับความนิยมมากที่สุด นิยมใช้สำหรับงานพิมพ์ทั่วไป เช่น หนังสือ เอกสาร รายงาน เป็นต้น ขนาดกระดาษ A5 มักใช้สำหรับงานพิมพ์ขนาดเล็ก เช่น ขนาดแผ่นพับ โบรชัวร์ หรือใบปลิว และขนาดกระดาษ A6 มักใช้สำหรับงานพิมพ์ขนาดเล็กเป็นพิเศษ เช่น นามบัตร เป็นต้น

แนะนำตัวอย่างโบรชัวร์ แผ่นพับที่ดีและน่าดึงดูดใจ

 1. มีวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ

ตัวอย่างโบรชัวร์ แผ่นพับที่ดี ควรมีเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เช่น แผ่นพับเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่ หรือโบรชัวร์การเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น

 1. มีขนาดและรูปแบบการพับที่เหมาะสมกับเนื้อหา

ขนาดของแผ่นพับมีความสำคัญต่อการออกแบบและการใช้งาน ดังนั้น การเลือกขนาดแผ่นพับที่เหมาะสมกับเนื้อหาจะช่วยให้แผ่นพับสามารถดึงดูดความสนใจของผู้อ่านและสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

 • เนื้อหาทั่วไป ควรใช้ขนาด A4 หรือ A5 เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอในการนำเสนอเนื้อหาทั้งหมด
 • เนื้อหาที่สั้นหรือต้องการพกพาง่าย ควรใช้ขนาด A5 หรือ A6 เพื่อให้สะดวกในการพกพา
 • เนื้อหาที่เน้นรูปภาพ ควรใช้ขนาด A4 เพื่อให้สามารถจัดวางรูปภาพได้อย่างเหมาะสม
 • เนื้อหาที่เน้นข้อความ ควรใช้ขนาด A5 หรือ A6 เพื่อให้ข้อความอ่านง่าย
 1. การออกแบบกราฟิกและข้อความที่น่าดึงดูดใจ

สำหรับตัวอย่างโบรชัวร์ แผ่นพับที่ดีนั้น ต้องอาศัยความรู้และทักษะด้านการออกแบบ เช่น การเลือกใช้คำในหัวข้อที่ดึงดูด สะดุดใจผู้อ่าน รวมถึงการเลือกใช้ข้อความที่กระชับ เข้าใจง่าย เป็นต้น การออกแบบฟอนต์ตัวอักษรให้มีความแปลกใหม่ หรือการใช้เทคนิคพิเศษในการพิมพ์ เช่น การพิมพ์ Spot UV การไดคัต ให้สวย โดดเด่น เพื่อให้แผ่นพับออกมามีคุณภาพและตรงกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจมากที่สุด

 1. ารใช้สีสันและรูปภาพที่เหมาะสม

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ช่วยดึงดูดความสนใจจากผู้อ่านได้ คือ การใช้รูปภาพและกราฟิกให้น่าสนใจ การเลือกใช้สีสันสดใสหรือสื่อถึงธุรกิจได้จะทำให้ผู้รับแผ่นพับเข้าใจได้โดยง่ายว่าเป็นของแบรนด์ไหน 

 1. มีการพิมพ์แผ่นพับที่มีคุณภาพดี

โบรชัวร์ แผ่นพับที่ดีนั้นจะต้องมีคุณภาพดีทั้งในด้านการออกแบบ เนื้อหา และการจัดพิมพ์ ดังนั้น จึงควรเลือกโรงพิมพ์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพสูง ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการพิมพ์ เพื่อให้สามารถพิมพ์แผ่นพับหรือโบรชัวร์ออกมามีสีสันสดใส คมชัด มีรูปแบบและความสวยงามตรงตามที่ต้องการ

มาสั่งออกแบบและผลิตแผ่นพับที่มีคุณภาพกับ Kor Printing เรามีบริการจัดพิมพ์สื่อการตลาด บริการพิมพ์แผ่นพับ และรับพิมพ์โบรชัวร์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน กับทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ตอบโจทย์ทุกธุรกิจอย่างแน่นอน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง LINE Official: @korprint และโทร. 02-539-8233