สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า เทคนิคพิเศษ

PRINTING SERVICE

: พิมพ์สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าเทคนิคพิเศษทั้งระบบแผ่นและระบบม้วน

คุณสมบัติ :

เทคนิคงานพิมพ์ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของฉลากสินค้า เพื่อประสิทธิภาพในการนำไปใช้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละอุตสาหกรรม

PRINTING TECHNIQUE

:Flexography / Offset / Letterpress / Digital

03

งานพิมพ์สติ๊กเกอร์นิรภัย

ฉลากสติ๊กเกอร์ Security หรือ สติ๊กเกอร์ป้องกันการแกะ หรือ เปิดบรรจุภัณฑ์

ตัวอย่างเช่น : อุตสาหกรรมขนส่ง หรือ กระทรวงคมนาคม สติ๊กเกอร์ติดกระเป๋าเดินทางของสายการบิน หรือ อุตสาหกรรมอาหารและยา ที่บรรจุภัณฑ์ห้ามมีการถูกเปิดใช้งานมาก่อน

งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ Removeable Seal

สติ๊กเกอร์เนื้อกาวพิเศษ ที่ไม่ทิ้งคราวกาวลงบนผลิตภัณฑ์ สามารถใช้งานได้บ่อยครั้งเหมาะสมอย่างยิ่งกับ อุตสาหกรรมอาหาร ซองขนม ซองเบเกอรี่ หรือแม้กระทั้งอุสาหกรรมเครื่องอุปโภค เช่น สติ๊กเกอร์ติดซองทิชชู่เปียก สติ๊กเกอร์ติดถุงซักฟอก ที่ต้องมีการทยอยใช้ผลิตภัณฑ์บ่อยครั้ง หรือป้องกันสิ่งภายนอกเข้าไปในซองผลิตภัณฑ์

งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ ชนิดฆ่ากาว

ฉลากสติ๊กเกอร์ Pop-Up เพิ่มความโดดเด่น ติดบริเวณขอบบนภาชนะ ฝาขวดบรรจุภัณฑ์ เพื่อเน้นข้อความหรือจุดขายของรูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นพิเศษ

ตัวอย่างเช่น : อุตสาหกรรมเครื่องบริโภค จำพวกขวดน้ำยาล้างมือ / อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง / อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

KOR

PRINTING

&STICKERTUNJAI CO.,LTD

025398233