สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า วัสดุพิเศษ

PRINTING SERVICE

: สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า ระบบม้วน และ ระบบแผ่น

PRINTING TECHNIQUE

:Flexography / Offset / Letterpress / Digital

คุณสมบัติ : ฉลากสินค้าวัสดุพิเศษที่ช่วยพัฒนาระบบในการผลิตของแต่ละอุตสาหกรรม หรือ ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของแต่ละอุตสาหกรรม โดยเน้นตามวัสดุเฉพาะที่อุตสาหกรรมนั้นต้องการ

04

งานพิมพ์ ฉลากสินค้าริบบิ้นพลาสติก / ผ้าไนร่อน

เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมส่งออกเพื่อการเกษตร เช่น ผลิตภัณต์ที่ เย็บฝีกระสอบข้าว กระสอบน้ำตาล กระสอบข้าวโพด ฯลฯ จุดมุ่งเน้นเพื่อการส่งออก

งานพิมพ์ฉลากสติ๊กเกอร์ ฟรอยด์เงินเงา

เพิ่มความน่าสะดุดตาของฉลากสินค้า เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมเครื่องดื่มชูกำลัง หรือ จำพวกอาหารเสริม เป็นต้น

งานพิมพ์ป้าย HANG TAG

ป้ายห้อยเพื่อนำเสนอสินค้า เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมผลไม้ต่างๆ เพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม อุตสาหกรรมเสื้อผ้า ป้ายโลโก้แบรนด์ / ป้ายฉลากเสื้อผ้า / ป้ายกระดาษ ฯลฯ

KOR

PRINTING

&STICKERTUNJAI CO.,LTD

025398233