สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า เนื้อกระดาษ

01

PRINTING SERVICE

: สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า ระบบม้วน และ ระบบแผ่น

PRINTING TECHNIQUE

:Flexography / Offset / Letterpress / Digital

คุณสมบัติ : มีความสามารถในการทนความชื้น ราคาถูก  แต่จะหลุดลอกเมื่อสัมผัสกับน้ำโดยตรง จึงเหมาะสำหรับติดบนพื้นผิวเรียบแบน

สติ๊กเกอร์เนื้อกระดาษเงา

เหมาะสำหรับงานภาพพิมพ์ เพิ่มความโดดเด่นให้กับสินค้า

ตัวอย่างเช่น : อุตสาหกรรมอาหาร, เบเกอรี่, และเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมทางด้านการเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภคตามชั้นสินค้า หรือจำพวกสติ๊กเกอร์ปิดทับข้อความ เนื่องจากมีราคาต้นทุนต่อดวงที่ค่อนข้างต่ำ

สติ๊กเกอร์เนื้อกระดาษขาวด้าน และ กึ่งมันกึ่งด้าน

เหมาะสำหรับการเขียนข้อมูลเพิ่มเติม เช่น วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต รหัสสินค้า

ตัวอย่างเช่น : อุตสาหกรรมสินค้าส่งออก พืช ผล ทางการเกษตร หรือ สติ๊กเกอร์ติดข้างกล่องเพื่อการขนส่ง

KOR

PRINTING

&STICKERTUNJAI CO.,LTD

025398233